Avís legal

Identitat del responsable: PARROQUIA SANTA PERPETUA EN SANTA PERPETUA MOGODA
NIF/CIF: R0800143J
Domicili social: PLAZA ESGLESIA NUM 1
Telèfon: 699106480
Correu electrònic: santaperpetua714@bisbatdeterrassa.org

PARROQUIA SANTA PERPETUA EN SANTA PERPETUA MOGODA assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com a Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Política de privacitat

La informació recavada dels usuaris del present web es pot rebre per les següents vies:
– Informació facilitada pel propi usuari a través de les adreces de contacte (correu electrònic).
– Processos de registre per determinats serveis proporcionats a la pàgina web.

La informació personal de identificació s’utilitzarà exclusivament per respondre a les seves sol·licituds i per facilitar la informació sobre la nostre empresa, excepte en aquells supòsits en els que existint altres propòsits, s’obtingui el seu consentiment específic.

Alguns dels nostres serveis proporcionats poden basar-se en el registre, a través del qual es sol·licitarà informació personal. Les dades que vosté facilitarà s’utilitzaran exclusivament per oferir serveis de informació dins de l’àmbit per el que van ser sol·licitats, possibilitant la actualització de les dades de registre per al cas no desitja rebre més informació o modificar el contingut de la mateixa.

PARROQUIA SANTA PERPETUA EN SANTA PERPETUA MOGODA tracta la informació personal amb estricte compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgà nica 15/1999 y Real Decreto 1720/2007.

En aquest sentit totes les dades personals recavades seran incorporades a fitxers donats d’alta en el Registre General de Protecció de Dades a nom de PARROQUIA SANTA PERPETUA EN SANTA PERPETUA MOGODA complint amb totes les obligacions establertes, especialment les relatives al compliment dels principis de informació i consentiment.

PARROQUIA SANTA PERPETUA EN SANTA PERPETUA MOGODA té establerts conforme al Reglament de Mesures de Seguretat polítiques i procediments de seguretat tecnològica i operativa per a protegir la seva informació personal contra la pèrdua, ús erroni, modificació o destrucció no intencionada, preservant en tot cas la confidencialitat de la mateixa.

Tot això serà sense perjudici de l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent mitjançant escrit dirigit a:

PARROQUIA SANTA PERPETUA EN SANTA PERPETUA MOGODA
R0800143J
PLAZA ESGLESIA NUM 1
699106480
santaperpetua714@bisbatdeterrassa.org