Horaris

Santa Missa / Santa Misa / Holy Mass

De dilluns a divendres a les 11h
De lunes a viernes a las 11h
Monday to friday at 11h

Per festius entre setmana consultar el Full Parroquial.
Para festivos entre semana consultar hoja parroquial.
For Solemnities consult de parish bulletin.

Dissabte: 19h (hivern) 20h (estiu)
Sábado: 19h (invierno) 20h (verano)
Saturday: 19h (winter) 20h (summer)

El canvi d’hivern a estiu coincideix aproximadament amb el canvi d’horari oficial.
El cambio de horario coincide aproximadamente con el cambio de hora oficial.
The time change approximately coincides with the official time change.

Diumenge 11h en el col·legi Sagrada Família (Carrer de Puig i Cadafalch 50) en castellà.
12:30h en català

Domingo 11h en el colegio Sagrada Familia (Carrer de Puig i Cadafalch 50) en castellano
12:30 en catalán

Sunday. 11h at Colegio Sagrada Familia (Carrer de Puig i Cadafalch 50) in spanish
12:30h in catalan.

Adoración al Santísimo / Adoració al Santíssim / Adoration of the most Holy Sacrament

Jueves de 19h a 20h
Dijous de 19h a 20h
Thursday 19h to 20h

Confesions / Confesiones / Confessions

Jueves de 19h a 20h / Siempre que se solicite
Dijous de 19h a 20h  / Sempre que es demani
Thursday 19h to 20h / whenever requested

Para bautizos, confirmaciones, unción de enfermos, bodas y Misas de difuntos: hablar con el rector.
Per batejos, confirmacions, uncions de malats, casaments i Misses de difunts: parlar amb el rector.
For baptisms, confirmations, anointing of the sick, weddings and Requiem Masses: talk to the rector.

Despacho parroquial / Despatx parroquial / Parish office

Jueves de 17:30h a 18:30h
Dijous de 17:30h a 18:30h
Thursday 17:30h to 18:30h

Càritas Parroquial

Demanar hora trucant al 676 591 300
Concertar cita llamando al 676 591 300